De får Lunds kommuns miljöpris och miljöbragd 2019

12 juni, 2019

En KRAV-certifierad studentnation och en butik med matsvinnsluncher uppmärksammas genom Lunds miljöpris 2019. Kommunens interna utmärkelse miljöbragden går till två engagerade medarbetare inom upphandling och förskola.

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade den 11 juni att miljöpriset för 2019 ska tilldelas Wermlands nation och ICA Kvantum Malmborgs Tuna. Utskottet beslutade också att årets miljöbragd ska delas mellan Marie Anzelius på upphandlingsenheten och Annica Cederberg, förskolechef i Veberöd.

Årets miljöpris
Wermlands nation är Sveriges första Krav-certifierade studentförening. De har ett aktivt miljöutskott som arbetar med att göra nationens liv och kultur så hållbar och miljövänlig som möjligt.

- Vi vill gärna uppmärksamma en studentnation som Wermlands som bedriver ett brett och engagerat miljö- och hållbarhetsarbete, säger Camilla Neptune (L), ordförande i miljö- och hälsoutskottet.

ICA Tuna har i över tio års tid verkat för att minska matsvinnet genom att laga luncher av matvaror som blivit för skamfilade för att sälja men som fortfarande är helt okej.

- ICA Tuna var tidigt ute med att aktivt arbeta med matsvinn. I över tio års tid har de lagat luncher av sådant som annars skulle ratas. Deras koncept med Resurskocken gynnar både butiken och kunderna på samma gång som företagets miljöhänsyn bidrar till ett mer miljövänligt och hållbart Lund, säger Camilla Neptune (L).

Årets miljöbragd
Årets miljöbragd delas mellan två medarbetare i Lunds kommun.

- Som upphandlare har Marie Anzelius målmedvetet arbetat med att på bästa sätt uppfylla kommunens miljömål avseende livsmedel. Hon har en unik kompetens inom livsmedelsområdet inom stort och smått oavsett om det handlar om stora grossistupphandlingar eller den lilla matkassen till små enheter, säger Camilla Neptune (L).

- I sin roll som förskolechef har Annica Cederberg varit sammanhållande och pådrivande i hållbarhetsarbetet på förskolor och skolor i Veberöd, säger Camilla och fortsätter:

- Hon är dessutom väldigt mån om att den kommande generationen genom kunskap om miljön ska bli bättre på att hushålla med jordens resurser.

Om miljöpriset och miljöbragden
Miljöpriset går till personer, företag eller andra organisationer i Lunds kommun som gjort insatser som långsiktigt främjar miljön i kommunen. Miljöpristagarna får 25 000 kronor vardera samt en litografi av Lundakonstnären Bengt Böckman.

Miljöbragden delas ut till anställda eller enheter inom kommunens organisation för insatser för god miljö och långsiktig hållbar utveckling i Lunds kommun. De får en litografi, diplom och 5 000 kronor som ska användas på respektive arbetsplats.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se