Dags att mäta radon i ditt hus

21 november, 2019

Att bo i ett hus med förhöjda radonhalter i inomhusluften ökar risken att drabbas av lungcancer. Om det nationella miljömålet nås räddar vi årligen ca 100 personer från att drabbas av lungcancer.

Har du inte redan mätt radonhalten i din fastighet är det alltså hög tid att göra det nu för att se till att klara miljömålet. Riksdagens miljömål innebär att radonhalten i alla bostäder år 2020 ska vara lägre än 200 Bq/m3 luft.

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att mäta radonhalten och att se till att höga radonhalter åtgärdas.

Mer information hittar du på sidan om radon och mätningar. 

Radon