Minskad kemikaliebelastning målet med ny plan

13 november, 2018

Lunds kommun har tagit fram en kemikalieplan för kommunens verksamheter. Planen, LundaKem, är tänkt att fungera som ett verktyg för minska Lundabornas exponering för kemikalier med fokus på barn och ungas hälsa och miljö.

Kemikalieplanen ska strukturera upp arbetet med att minska kemikaliebelastningen i kommunen. Planen är också ett stöd för att nå målen i kommunens program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020, LundaEko II.

Fyra åtgärdsområden står i fokus

• Bygg, underhåll och anläggning

• Upphandling

• Förskola, skola och fritidsverksamhet

• Information

Planen antogs av kommunfullmäktige 27 september 2018.

Läs mer: LundaKem

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Serviceförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:serviceforvaltningen@lund.se