Nyheter och nyhetsarkiv

Juli

2020-07-02

Framtidens byggande stavas återbruk!

Byggsektorn har en betydande klimatpåverkan som kräver mycket resurser. Som offentlig fastighetsägare med höga miljö- och klimatmål vill Lunds kommun bidra till att hitta lösningar på denna utmaning. Därför startar nu projektet Cirkulär byggnation – cirkulära flöden av byggmaterial som syftar till att öka kunskaperna om återbruk av byggmaterial vid rivning, renovering och nybyggnation.

Juni

2020-06-12

Lunds miljöarbete i topp

Lunds kommuns miljöarbete rankas som bäst i Sverige. Det visar tidningen Fokus genomgång av Sveriges 290 kommuner.

2020-06-11

De får Lunds kommuns miljöpris och miljöbragd 2020

Engagemang för miljön i Rögleskogen och mångsidigt arbetet med hållbart jordbruk i Värpinge uppmärksammas genom Lunds miljöpris 2020. Kommunens interna utmärkelse miljöbragden delas mellan en engagerad miljösamordnare och gymnasieskolan Spykens hållbarhetsarbete.

Maj

2020-05-28

Lund en av 18 skånska kommuner som agerar tillsammans för fossilbränslefrihet

18 skånska kommuner samlas just nu kring ett gemensamt mål – att bli fossilbränslefria. I rapporten Tillsammans agerar vi redovisar kommunerna hur det har gått hittills. För Lunds del uppgår fossilbränslefriheten till 98 % för el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor.

2020-05-15

Sveriges femte miljöbästa kommun 2020

Lund hamnar på en hedervärd femteplats i tidningen Aktuell Hållbarhets ranking över Sveriges miljöbästa kommuner.

April

2020-04-29

Både framgångar och utmaningar i årets miljöredovisning

Miljöredovisningen är en uppföljning av LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologisk hållbarhet, som har 39 delmål inom åtta större målområden. Uppföljningen visar att vi har goda möjligheter att nå vissa mål, men majoriteten bedöms som osäkra eller svåra att nå.

2020-04-28

Lund får pris för satsning på tjänsteresor med cykel

För att det ska vara attraktivt att cykla i tjänsten ska man kunna lita på att det finns en bra och välfungerande cykel vid arbetsplatsen. Detta har Mobilitetsservice, Lunds kommuns centrala hantering av fordon, tagit fasta på. Satsningen får nu ett pris av föreningen Klimatkommunerna i tävlingen Steget före.

2020-04-23

Överenskommelse om klimatkontrakt markerar starten för stärkt samarbete med Viable Cities

Lunds kommun har tidigare beviljats medel från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities för projektet Klimatneutrala Lund 2030. Nu förstärks samarbetet med Viable Cities genom att ingå en avsiktsförklaring om ett klimatkontrakt. Därmed tar Lunds kommun sikte på att delta i en ny europeisk satsning om 100 klimatneutrala städer.

2020-04-01

Transporter i fokus för Lunds kommuns klimatpolitiska råd

Nu har Lunds kommuns klimatpolitiska råd lämnat över sin årliga rapport till kommunstyrelsen. Årets rapport har fokuserat på transporter och visar att trots höga ambitioner och lovvärda insatser från kommunen, så måste det lokala klimatarbetet öka takten för att nå de långsiktiga klimatmålen.

Februari

2020-02-20

Nytt grönprogram till glädje för Lunds invånare, djur och natur

Lunds kommuns nya grönprogram tar ett helhetsgrepp kring grönskan i Lund. Programmet bidrar till lundabornas välbefinnande genom att skapa bättre möjligheter för biologisk mångfald, främjar folkhälsan och är en viktig del i hållbar samhällsplanering.

2020-02-05

Lunds nya energiplan 2019 – 2026

Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050. Samtidigt ska energiförsörjningen i Lunds kommun vara långsiktigt hållbar och robust. Dessa övergripande mål är grunden för energiplanen.

2020-02-03

Nominera till miljöpriset 2020

Nu har du chansen att uppmärksamma personer, organisationer eller företag genom att nominera till Lunds kommuns miljöpris. Senast den 31 mars vill vi ha din nominering.