Höje å naturreservat - samråd 2021

Här hittar du underlag för samråd om Höjeådalens naturreservat våren-sommaren 2021. Detta samråd vänder sig enbart till de myndigheter, markägare, föreningar med flera som har kontaktats och erbjudits att lämna synpunkter. Allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter i ett senare skede.

Remissperioden pågår mellan 27 april – 30 juli. Missivbrev samt förslag till beslut med skötselplan och bilagor hämtas längre ner på sidan.  Missivbrevets sändlista anger vem som kan lämna synpunkter.

Utskrivna samrådshandlingar kan hämtas i receptionen på Kristallen, Brotorget 1 i Lund.

Eventuella synpunkter ska vara tekniska förvaltningen, Lunds kommun tillhanda senast den 30 Juli 2021. Synpunkter lämnas i första hand via e-post till: tekniska.forvaltningen@lund.se

Skriv ”Remiss naturreservatet Höjeådalen 2020/0228” i ämnesfältet.

Det går också bra att skicka synpunkter per post till:

Tekniska förvaltningen
Samråd naturreservatet Höjeådalen 2020/0228
Box 41
221 00 Lund

 

Kontakt

Magnus Eckeskog, projektledare
magnus.eckeskog@lund.se
046 - 359 35 87

Caroline Svensson, vik kommunekolog
caroline.svensson2@lund.se
046 - 359 95 25

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/samradnaturreservat