Villaabonnemang

I sophämtning för villor kan du välja på något av nedanstående alternativ.I alternativen för villaabonnemang ingår dessutom servicen med miljöstationer och återvinningscentraler.

Anmäl eller ändra villaabonnemang

Vill du göra förändringar i ditt kärlabonnemang, till exempel byta till fyrfackskärl?
Ska du flytta till ett nybyggt hus och behöver anmäla ett abonnemang?
Då ska du använda den här e-tjänsten!

Anmäl eller ändra villaabonnemang

A. Fyrfackskärl

Består av 2 stycken 370 liters kärl vardera indelade i fyra fack. Kärlen ger möjlighet till att källsortera.
Två fyrfackskärl med åtta fack

Kärl 1 med matavfall töms varannan vecka
Kärl 2 töms var fjärde vecka.

FyrfackskärlMått kärl:
Bredd 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm

B. Kärl med två fack

370 liters kärl som är delat i två fack där sortering sker av matavfall och restavfall. Tvåfackskärl

Mått kärl:

Bredd 75 cm
Djup 95 cm
delat kärlHöjd 110 cm

C. Kombination fyrfackskärl och ett 190 liters kärl

Fyrfackskärl- består av 2 stycken 370 liters kärl vardera indelade i fyra fack. Kärlen ger möjlighet till källsortering. Ett extra 190 liters kärl för restavfall.

Kärl 1 med matavfall töms varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka.Fyrfackskärl med 190 liter restavfall
fyrfackskärl

190 liters kärl

D. Kombination av två kärl - ett kärl på 370 liter och ett kärl på 140 liter

370 liters kärlet används till restavfall och 140 liters kärlet till matavfall.Två separata kärl för restavfall samt matavfall

Mått 370 l kärl
Bredd 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm

Mått 140 l kärl
Två kärl för matavfall och restavfallBredd 50 cm
Djup 55 cm
Höjd 110 cm

Mått kärl  
190 liter
Bredd 54,5 cm
Djup 69 cm
Höjd 107,5 cm

Fyrfack per kärl
Bred 75 cm
Djup 95 cm
Höjd 110 cm

För utsortering av matavfall

Hållare och papperspåsar delas ut till kunderna.Matavfallspåse med ställning

Mått hållare:
Bredd 26,5 cm
Djup 19,5 cm
Höjd 19,8 cm

Tips - att tänka på inför tömning

Hur kärlen är placerade är viktigt för hur vi kan komma fram och tömma. Det handlar om framkomlighet och arbetsmiljö. Här finns här tips för att detta ska fungera smidigt för oss alla.

Så här ska du placera dina kärl inför tömning

Fyrfackskärlen töms via fyrfacksbilen.

Fyrfacksfordon, öppen

Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001