Tömning storhelger

Vid helgerna under året kommer vi att köra in de röda dagar som infaller måndag - fredag. Inkörningen påverkar hela veckan, d.v.s. alla tömningsdagar förskjuts.

Röd dag i början av veckan

Infaller helgdagen i början av en vecka, (måndag, tisdag) ställ ut kärlet första vardagen och låt det stå tills det är tömt.

Röd dag i mitten av veckan

Ställ ut kärlet en (1) dag före. Låt stå tills det är tömt.

Röd dag i slutet av veckan

Tänk på att ställa ut kärlen en (1) dag innan ordinarie hämtningsdag.

Sms-tjänst

Anmäl dig till vår sms-tjänst så blir du påmind dagen före vi kommer för att tömma! Tjänsten är helt gratis för dig.Se länk nedan.

SMS-tjänsten anpassas även efter inkörningarna, så du slipper att hålla reda på dem själv.

SMS till villahushåll

Tömningsschema

Du kan även ladda hem ett tömningsschema för dina tjänster. Dessa är ännu inte anpassade till de röda dagar som finns under året.

Tömning storhelger

Inkörningar 2020

  • 10/4 Långfredag
  • 13/4 Annandag påsk
  • 1/5  Första maj
  • 21/5 Kristi Himmelsfärdsdag
  • 19/6 Midsommarafton
  • 24/12 Julafton
  • 25/12 Juldagen
  • 26/12 Annandag jul
  • 31/12 Nyårsafton
  • 1/1 Nyårsdagen

 

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001