Tömning storhelger

Vid helgerna under året kommer vi att köra in de dagar som infaller måndag - fredag. Inkörningen påverkar hela veckan, d.v.s. alla tömningsdagar förskjuts.

Röd dag i början av veckan

Infaller helgdagen i början av en vecka, (måndag, tisdag) ställ ut kärlet första vardagen och låt det stå tills det är tömt.

Röd dag i mitten av veckan

Ställ ut kärlet en (1) dag före. Låt stå tills det är tömt.

Röd dag i slutet av veckan

Tänk på att ställa ut kärlen en (1) dag innan ordinarie hämtningsdag.

Sms-tjänst

Anmäl dig till vår sms-tjänst så blir du påmind dagen före vi kommer för att tömma! Tjänsten är helt gratis för dig. Se länk nedan.

SMS-tjänsten anpassas även efter inkörningarna, så du slipper att hålla reda på dem själv.

Inkörningar 2017

Långfredagen 14 april
Annandag påsk 17 april
Första maj  1 maj
Kristi Himmelf.dag  25 maj
Sveriges Nationaldag 6 juni
Midsommarafton 23 juni
Juldagen 25 december
Nyårsdagen 1 januari 2018

Förutom helgerna så har Lunds Renhållningsverk den årliga utbildningsdagen den 13 september 2017 .

Faktaansvarig: Lunds renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (växel): 046 - 359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 09-12, 13-15

Telefon Container, brunnar: 046 -359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 08 - 12, 13 - 16

Telefon B
etalningsfrågor
:  046 - 359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se