Kärltvätt

Om du vill slippa tvätta kärlen själv, kan du beställa kärltvätt hos oss.

Vi erbjuder tvätt av kärl i samtliga storlekar. Kärltvätten utförs i samarbete med privat entreprenör.

En tvättbil kommer och tvättar på plats. Tvätten sker med högtryckstvätt där smutsvattnet samlas upp. Allt för en effektiv och miljöriktig rengöring. 
Tvätten utförs i samband med tömning. Detta gör att väntetid uppstår för att matcha tömningsdagen.


För mer information, Kontakta vår kundtjänst:

tel 046-359 53 90 eller anmäl intresse för kärltvätt via våra beställningstjänster.

Beställ kärltvätt

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001