Renhållning av gångbanor

Teckna årskontrakt med Lunds Renhållningsverk så tar vi hand om dina gångbanor!

Fastighetsägare har ansvaret att hålla rent på de gångbanor som tillhör fastigheten. Det gäller snöröjning, halkbekämpning och att hålla rent så att gångbanan är framkomlig. I tjänsten för gångbanerenhållning ingår:

  • barmarkssopning
  • snöröjning
  • halkbekämpning.

Om tjänsten

  • Gångbanan måste vara minst 135 cm bred.
  • Gångbana utan markerad gräns, dvs. kansten eller gräs utåt gatan kan inte erbjudas gångbanekontrakt.

För mer information och abonnemang

Kundtjänst telefon:046-359 53 90 eller skicka en intresseanmälan via våra beställningstjänster. 

Intresseanmälan renhållning av gångbanor

Fastighetsägares ansvar

Som fastighetsägare ansvarar man för gångbanan framför fastigheten.Om det inte finns någon kantsten räknas en meter närmast tomtgränsen som gångbana.

Gångbanan skall hållas ren. Det innebär att skräp, ogräs och överbliven sand skall tas bort. Vintertid skall gångbanan hållas snörröjd och halkbekämpad. Snö och is får inte hindra framkomligheten.