Frågor och svar villahushåll

Här får du svar på olika praktiska frågor runt våra tjänster.

Hur får jag nya matavfallspåsar?

Flaggning för påsar

 • "Flagga" till chauffören genom att sätta fast en påse mellan lock och kärl inför tömning. Påsar lämnas av chauffören. Är påsarna slut i bilen kommer de vid nästa tömning.
 • Påsar kan hämtas på återvinningscentralerna Lund, Veberöd och Genarp.

Hur motverkar jag fluglarver?

 • Se till att avfallet droppar av så mycket som möjligt. Blötare avfall leder till större luktproblem. Blanda gärna avfallet med torkpapper för att få ett torrare avfall.
 • För att undvika bildning av fluglarver bör man paketera rått kött och fisk speciellt omsorgsfullt. Det råa materialet lägger man i blad från en tidning och slår ihop det som ett paket för att sedan lägga det i matavfallspåsen. Påsen lägger du därefter i matavfallsfacket. Det är också särskilt viktigt att man är försiktig när man lägger påsen i kärlet så den inte öppnar sig så flugorna kommer till.
 • Två papperspåsar kan användas vid problem för att stoppa flugan och minska fuktproblem. Fyll påsen till strecket. Den första påsen försluts och förpackas upp och ner i en tom påse som även den försluts noggrant.
 • Om möjligt, förhindra att regnvatten kommer in i kärlet då detta i sin tur fuktar papperspåsarna. Likaså, ställ kärlet i skugga om det är möjligt.
 • Har man fått fluglarver och vill rengöra sitt kärl efter tömning kan man skölja med en blandning av vatten och ättika.

När töms trädgårdsavfallet?

Tömningen av trädgårdsavfall börjar med sin första tömning i:

v. 10 för jämna veckor och
v. 11 för ojämna veckor.

Tömningen upphör med sin sista tömning i;
v. 46 för jämna veckor och
v. 47 för ojämna veckor.

Vad är trädgårdsavfall?

Med trädgårdsavfall avses sådant som uppkommer vid normal skötsel av trädgården till en permanent- eller fritidsbostad, inklusive frukt och grönsaker som inte tillagats. Kärlet kan dock ej fyllas med frukt då det blir för tungt. Om du har mycket frukt, erbjud andra frukten eller lämna det på återvinningscentralen. 

Trädgårdsavfallet komposteras. Avfallet som samlas in ska kunna gå direkt till kompostering utan behandling. Detta betyder att det går inte att slänga stenar, mängder av singelsten, jord, träd-stubbar, trädrötter m.m.

För att tjockare trä ska kunna komposteras i samma takt som annat trädgårdsavfall, t.ex. löv, krävs att det flisas eller att större grenar bryts ner till mindre delar.

Trädgårdsavfallet får ej innehålla annat material t.ex. plast som ej komposteras. Detta kommer då att förorena kompostjorden.

När fakturerar vi?

Priser och faktura

Tömning vid helgdagar

Tömning vid helgdagar

Öppettider återvinningscentraler

Öppettider återvinningscentraler

Problem med plasten i kärlet

Vi vet om att det är problem med plasten i fyrfackskärlen. Detta uppstod när utsortering av mjukplast tillkom. Facket för plast är ursprungligen dimensionerat för hårdplast.

Vad göra om påsarna i kärlet har fusit fast?

Försök lösgöra påsarna inför tömning. Du kan ta in kärlet i ett varmt utrymme och tina loss påsarna. Sedan kan du placera en tidning i botten och lägga tillbaka påsarna.
Det viktiga under vinterhalvåret är att förebygga fastfrysning. Tänk på att blöta påsar fryser fast.

För att undvika fastfrysning kan du:

 • Låta blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen.
 • För att matavfallet ska bli torrare kan du gärna blanda i tidningspapper, oblekt hushållspapper eller rivna äggkartonger.
 • Sätta dubbla papperspåsar om avfallet är mycket blött.
 • Lägga tidningspapper i botten av kärlet.
 • Hålla kärlet rent — ett rent kärl minskar risken för fastfrysning.

När på dagen får man tömt?

Ditt kärl blir tömt under dagen. En mer precis tid kan vi inte ge då vi kan behöva ändra körrundan emellanåt eller får problem under rundans gång.

När ska tunnan ställas ut?

Ställ ut tunnan tidigt på morgonen (kl. 06.15) eller gärna kvällen före.
Vi kan inte ange en precis tid då vi tömmer då vi kan behöva ändra körrundan emellanåt eller får problem under rundans gång.

Hur ska kärlen stå för tömning - Råd för kärlplacering

Så här ska kärlen kan placeras för att stå rätt vid tömning

Paketering av avfall restavfall och matavfall

Restavfall ska paketeras så att inget kan ramla ut eller att det kan damma vid tömning. Det går bra att lägga restavfallet i en påse som försluts bara påsen klarar tömningen och ej går sönder. Paketeringen är viktig ur arbetsmiljösynpunkt så att vår personal ej hanterar dammande, stickande, skärande eller kladdande avfall.

Våra chaufförer har ej möjlighet att ta hand om restavfall som ligger löst eller om något ramlar på gatan.

Matavfall ska läggas i avsedd papperspåse för matavfall som tillhandahålls från Lunds Renhållningsverk. Andra typer av påsar ska ej användas. Detta då påsarna kan vara för tunna och gå sönder p.g.a. fukt.

Påsar som är komposterbara/nedbrytbara eller gjorda av sk bioplast kan ej användas. Detta då materialet uppför sig som plast och smiter åt roterande delar i behandlingsprocessen och orsakar driftstopp.

Kärlet har inte blivit tömt?

Under driftstörningen lägger vi ut information om vi har problem med tömning av ett visst område samt när vi räknar med att kunna tömma kärlen, vilket oftast är dagen efter. Låt därför kärlet stå kvar till det är tömt. 
Driftstörningar

Ser du ingen driftstörning – använd vår e-tjänst för utebliven tömning, så undersöker vi vad som hänt. Vår första åtgärd är då att tömma ditt kärl. Om vi behöver tar vi kontakt med dig.

Utebliven tömning


Du hittar fler beställningstjänster under "Självbetjäning" från entresidan som du kan använda:

Givetvis är du varmt välkommen att ta kontakt med oss via telefon eller e-post. 

Att få påminnelse om tömningsdag

Anmäl dig till vår SMS-tjänst så får du en påminnelse till din mobiltelefon dagen före vi kommer för att tömma. Då hinner du se till att kärlet står framme
när vi kommer.

Tömningsschema villa