Tjänster för villahushåll

Lunds Renhållningsverk har olika tjänster att erbjuda till villahushåll. Förutom hämtning av hushållssopor och returmaterial kan tjänster som renhållning och snörröjning av gångbanorna samt hämtning av trädgårdsavfall beställas.

Lunds Renhållningsverk utvecklar ständigt verksamheten för att få bästa möjliga återvinning. Olika försök har gjorts på området för att göra det enklare för villahushåll att källsortera. Idag erbjuds som fast tjänst två kärl, s.k. fyrfackskärl, för att källsortera de vanligaste materialen från hushållen, d.v.s. hämtning av 8 olika material/avfallsslag.

Påsar till matavfallet

Nya påsar till matavfallet kan fås genom:

  • "Flagga" till chauffören genom att sätta fast en påse mellan lock och kärl inför tömning. Påsar kommervid nästa tömning.
  • Påsar kan hämtas på återvinningscentralerna Lund, Veberöd och Genarp.

Tömning trädgårdsavfall

Tömningen av trädgårdsavfall börjar med sin första tömning i:

v. 10 för jämna veckor och
v. 11 för udda veckor.

Tömningen upphör med sin sista tömning i

v. 46 för jämna veckor och
v. 47 förudda veckor.

Relaterad information

Faktaansvarig: Lunds Renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001