Hur fungerar en sopsug?

Systemet bygger på att transportera avfall i underjordiska ledningar till en uppsamlingsanläggning.

Avfallet sugs med bestämda frekvenser från markförlagda inkast till en container i uppsamlingsanläggningen. Tömmande fordon kör endast till uppsamlingsanläggningen för att byta container och transportera materialet vidare.

Fördelen med sopsug är att det minskar tung trafik i området, minskar risken för brand, luktar inte och är tillslutna.

Skiss sopsug

 

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001