Kärltvätt

Beställ tvättning av kärl!

Vi erbjuder tvätt av kärl i samtliga storlekar.

Kärltvätten utförs i samarbete med privat entreprenör.

En tvättbil kommer och tvättar på plats. Tvätten sker med högtryckstvätt där smutsvattnet samlas upp. Allt för en effektiv och miljöriktig rengöring.

Tvätten sker i samband med tömning. Därav att det kan uppstå en väntetid på ca 3-4 veckor.

För mer information, ta kontakt med kundtjänst:

tel 046-359 53 90

eller anmäl intresse för kärltvätt via våra beställningstjänster.
Se länk nedan.

Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001