Kärl

För sophämtning och källsortering finns flera olika storlekar på kärl att välja mellan. Storleken beror dels på hur många hushåll som använder kärlen, dels på hur tömningsintervallen ser ut.

Kärlen är hjuförsedda plastkärl på 190, 370 eller 660 liter.

För att sorteringen ska fungera bra är alla kärl märkta efter vilket materialslag som ska lägga i. Märkningen kan kombineras med väggskyltar. Fler specialkärl finns i nedan pdf.

190 liter

190 liters kärl

370 liter

delat kärl

660 liter

Kärl 660 liter

Ladda hem vår kärlbeskrivning - pdf, se nedan.

Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001