Kärl

För sophämtning och källsortering finns flera olika storlekar på kärl att välja mellan. Storleken beror dels på hur många hushåll som använder kärlen, dels på hur tömningsintervallen ser ut.

Kärlen är hjuförsedda plastkärl på 190, 370 eller 660 liter.

För att sorteringen ska fungera bra är alla kärl märkta efter vilket materialslag som ska lägga i. Märkningen kan kombineras med väggskyltar.

190 liter

370 liter

660 liter

 

Ladda hem vår kärlbeskrivning - pdf, se nedan.

Relaterad information

Faktaansvarig: Lunds renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (växel): 046 - 359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 09-12, 13-15

Telefon Container, brunnar: 046 -359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 08 - 12, 13 - 16

Telefon B
etalningsfrågor
:  046 - 359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se