Gångbanor, renhållning

Teckna årskontrakt med Lunds Renhållningsverk så tar vi hand om dina gångbanor!

GatusopningsfordonFastighetsägare har ansvaret att hålla rent på de gångbanor som tillhör fastigheten. Detta kan utföras av oss istället!

I avtalet ingår:

  • barmarkssopning
  • snöröjning
  • halkbekämpning.

Lunds Renhållningsverk kan även efter avtal ta barmarkssopning vid t.ex. industrier, skolgårdar och gårdsplaner.

Om tjänsten

  • Gångbanan måste vara minst 135 cm bred.
  • Gångbana utan markerad gräns, dvs. kansten eller gräs utåt gatan kan inte erbjudas gångbanekontrakt.

För mer information och abonnemang

Ta kontakt med kundtjänst:
tel: 046-359 53 90

eller skicka en intresseanmälan via våra beställningstjänster. Se länk nedan.


Fastighetsägares ansvar

Som fastighetsägare ansvarar man för gångbanan framför fastigheten.Om det inte finns någon kantsten räknas en meter närmast tomtgränsen som gångbana.

Gångbanan skall hållas ren. Det innebär att skräp, ogräs och över- bliven sand skall tas bort. Vintertid skall gångbanan hållas snörröjd och halkbekämpad. Snö och is får inte hindra framkomligheten.

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001