Hyra container

Behöver du hyra en container för avfalls- och återvinningsmaterial? Det kan du göra hos Lunds Renhållningsverk.

En container kan användas för att samla in större mängder av avfall. Beroende på vad som ska samlas i den, kan behandlingsavgifterna vara olika för materialslagen. De behandlas olika, t.ex. återvinning eller förbränning, eller att det behöver sorteras före behandling.

Vid beställning av container ska det alltid uppges vad som ska samlas i den.

Viktigt att tänka på!

En container är tung och ska i första hand placeras på hårdgjort underlag. Andra faktorer kan påverka även hårdgjort underlag som t.ex. temperatur och containerns tyngd. Rådgör med oss innan den placeras ut!

Fakta

Containrarna är på 5-40 kubikmeter.

Tömningen utförs med vågförsedd frontlastare, liftdumper eller två- resp. treaxlad lastväxlare. De större lastväxlarna kan kompletteras med två- resp. fyraxlade släp.

Huvuddelen av avfallet transporteras till Sysav's omlastningsstation i Lund för vidare befordran till avfallsförbränningen i Malmö. Avfall som inte är brännbart transporteras direkt till Malmö.

Läs mer om att hyra container i vårtinformationsblad nedan.

För mer information

Telefon: 046 - 359 53 92 eller boka container via våra beställningstjänster. 

Boka container

Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001