Returpapper

Returpapper har vi sorterat ut i några decennier. Titta på filmen, så kan du se hur det hanteras.

Visste du att...

  • Ett ton återvunnet papper motsvarar 12 träd?
  • Att pappersfibrer kan återvinnas 5-7 gånger innan fibrerna är utslitna?
  • Det går endast åt en tredjedel av elenergin vid massa- och papperstillverkning baserad på returpapper jämfört med den tillverkning som sker med endast nya fibrer?

Används för att göra nytt papper

När man använder returpapper för att producera nytt papper, går det åt mindre vedråvara för att producera en given mängd papper än när nytt papper produceras. Detta gör att vi sparar naturresurser.

Papperstillverkning baserad på returpapper förbrukar även mindre energi jämfört med tillverkning baserad på ny råvara. Till detta kommer också att returpapper ofta är en billigare råvara än ny. Papper kan materialåtervinnas 5-7 gånger.

Diskussioner om återvinning av returpapper har i många fall handlat om antingen materialåtervinning eller energiutvinning. Returpapper som är av bra kvalitet bör samlas in för materialåtervinning.

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001