Plast

Plast blir alltmer omdiskuterat. Det hamnar i stora mängder på fel ställe - ofta i havet. Plast ska återvinnas.

Visste du att...

  • plastförpackningar kan återvinnas upp till sju gånger innan plasten är utsliten och går till energiutvinning?
  • 1 kg återvunnen plast minskar koldidioxidutsläppet med 2 kg, jämfört med att framställa ny plast?

Olika typer av plast

Det är kravet på förpackningens egenskaper som styr vilken sorts plast som används. Den vanligaste plastsorten i förpackningar är LD (low density) polyeten. Den används huvudsakligen i film, påsar, säckar och bärkassar. Därefter kommer HD (high density) polyeten och polypropen. Dessa plaster används i flaskor, dunkar, m.m. men även till viss del i våra påsar och säckar. Utöver dessa tre plasttyper finns mindre mängder av PET ochpolystyren i förpackningar. PVC förekommer numera mycket sällan i förpackningar.

All plast som används i förpackningar är återvinningsbar.

De plastförpackningsfraktioner som idag går till återvinning är hårda förpackningar, mjukplast samt pallemballage (krymp- och sträckfilm) från storförbrukare. De olika plastkvaliteterna balas och levereras vidare för återvinning till plastregranulat (plasten smälts om) som används som ny råvara.

Mjuka plastförpackningar, t.ex. plastpåsar och plastfolie, återvinns även de. Då de sorteras tillsammans med hårdplast genomgår materialet en finsortering där hårdplast och mjukplast sorteras för sig. Detta sker med luft/sug där mjukplasten kommer för sig.

Ett kilo plast motsvarar ungefär en liter olja. Den kemiska sammansättningen är samma som för olja och förbränningsavgaserna blir därför också lika. Pallemballage (Krymp- och sträckfilm) består av en enda plastsort; LD-polyeten. Detta enhetliga material skickas direkt till plaståtervinnare utan någon ytterligare sortering.

De i Sverige vanligast förekommande produkterna som i dag görs av återvunnen plast är bärkassar och sopsäckar, men det kan även användas i en stor mängd plastprodukter såsom vissa typer av rör, flaskor och dunkar (dock ej för direktkontakt med livsmedel), marktäckningsfilm för jordbruket. Fraktioner av mer blandad kvalitet och kulör kan återvinnas till t ex plank eller pallklossar där plastmaterialet i vissa fall blandas med sågspån för att förbättra egenskaperna.

Insamling

Lunds Renhållningsverk samlar inplastförpackningar både från villahushåll, flerbostadshus och företag/institutioner.


Faktaansvarig: Lunds renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001