Papper och kartong

Pappersförpackningar får vi allt mer av då förpackningen ses som miljövänlig.

Visste du att...

  • att mängden pappersförpackningar (exkl. wellpapp) som återvinns i Sverige motsvarar drygt en miljon träd?
  • pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten?
  • var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar?

Skillnaden på papp, kartong och well

Wellpapp är ett förpackningsmaterial med ett ytterskikt gjort av papper med ett eller flera vågiga mellanskikt. Papp och kartong är nästa samma sak. Det är ett tjockt och styvt förpackningsmaterial av papper som inte har något vågigt mellanskikt. Beroende på tjockleken kallas det antingen papp eller kartong. Papp är ett tjockare förpackningsmaterial än kartong.

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001