Återvinning - en kort hjälpreda

Det kan verka förvirrande med olika begrepp, så här finns en kort sammanställning.

Glasförpackningar av färgat glas

Flaskor och burkar av färgat glas.
EJglaskeramik som eldfasta formar, kokkärl, tallrikar till mikrovågsugnar m.m.

Glasförpackningar av ofärgat glas

Flaskor och burkar som är helt ofärgade.

EJglaskeramik som eldfasta formar, kokkärl, tallrikar till mikrovågsugnar m.m.

Returpapper

Allt som går att bläddra i t.ex. tidningar, reklam, kontorspapper, postorder- och telefonkataloger.

OBS! Ej kartong,post-it lappar, kuvert, pappers- och plastkassar.

Pappersförpackningar

Förpackningar som till minst hälften består av papper t.ex. pastakartonger, mjölk- och juicepaket, bärkassar av papper, omslagspapper, skokartonger och wellpapp.Se till att kartongen inte är större än 30 x 30 cm i storlek. Tänk på att när kartong endast är viktkan den veckla ut sig och bli för stor när tömning sker.

Metallförpackningar

T.ex. konservburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, tomma penseltorra färgburkar och aluminiumfolie- och formar.

Plastförpackningar

T.ex. flaskor, burkar, dunkar,bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie m.m.

Hårda och mjuka plastförpackningarsorteras tillsammans.

Elektronikavfall

Allt som drivs med batterier, solceller eller med sladd till elnätet. Delas upp i småelektronik som klockor, hårfön, rakapparater, kaffekokare ochstora elektroniska apparater som datorer, tv-apparater, tvättmaskiner, spisar.

Kyl och frys

Kan lämnas på återvinningscentral men hämtning kan beställas hos Lunds Renhållningsverk.

Glödlampor, lysrör och lågenergilampor

Räknas som farligt elektroniskt avfall. Ska sorteras i respektivetvå olika fraktioner - lampor och lysrör - vara hela och ej emballerade.

Farligt avfall

T.ex. färg-,lim-, lackrester, lösningsmedel, bekämpningsmedel, rengöringsmedel, batterier, sprayflaskor som ej är tomma, spillolja, framkallningsvätskor, kemikalier.

Grovsopor

Till grovsopor räknas möbler, cyklar, och annat skrymmande. Dock ej t.ex. elektriskt/elektroniskt avfall, byggnadsmaterial eller bildelar. Ej heller trädgårdsavfall. Grovsopor sorteras upp i vilket material det är tillverkat i.

Matavfall

Med matavfall menas matrester, tillagade eller råa. Det kan t.ex. vara grönsaker, skal, frukt, kött, fisk, ägg, bröd, pasta, mjöl, gryn, mejeriprodukter, godis. Sorteras separat från hushållsavfallet och trädgårdsavfallet.

Komposterbart material

Trädgårdsavfall som löv, ris, gräs och pinnar. Även visst hushållsavfall kan komposteras som matrester i tät och isolerad behållare. Matkompost kräver tillsyn och ska även anmälas till Miljöförvaltningen, Lunds kommun.

Restavfall

Det som blir kvar när allt annat är utsorterat, t.ex. blöjor, söndrigt porslin, gamla diskborstar, disktrasor, cd-skivor, kattsand, fimpar/snusm.m.

Faktaansvarig: Lunds Renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001