Batterier

Batterier kan innehålla en mängd olika ämnen. De miljöfarliga ämnen som finns i batterier är kadmium, kvicksilver och bly. I övrigt innehåller batterier ofta mangandioxid, järn, zink, kol, klor, tenn, nickel, koppar, salmiak och svavelsyra.

BatterierVad händer om batterierna inte samlas in?

Om de slängs i naturen kan det ge allvarliga konsekvenser. Bly, kvicksilver och kadmium är giftiga och påverkar människors hälsa, djur och miljön. Gemensamt för dem är även att de anrikas. I stället för att utsöndras i form av t.ex. urin eller svett, så stannar de kvar i kroppen.

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001