Kontakt Lunds Renhållningsverk

Vår kundtjänst hjälper gärna till med olika frågor. Ibland kan det dock bli väntetid i telefon, så titta därför under "Självbetjäning" ifall du kan uträtta ditt ärende eller få svar redan här.

Kundtjänst

Kundtjänst, inklusive fakturafrågor
Telefontid: klockan 9-12 och 13-15
Telefon: 046-359 53 90

Container, brunnar

Telefon: 046-359 53 92
Telefontid: 8-12 och 13-16
Övrig tid finns telefonsvarare som avlyssnas på morgonen.

Betalningsfrågor

Telefon: 046-359 53 40

För företag och fastighetsägare flerbostadshus

Helhetsgrepp på avfallshanteringen - genomgång och rådgivning

Telefon: 046-359 53 28
Telefon: 046-359 57 23
E-post:renhallningsverket@lund.se

> Använd gärna våra beställningstjänster. Här hittar du dem.


Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001