FixaTill återbruksbutik

FixaTill är återbruksbutiken på Linero. I butiken finns möjlighet till att laga och reparera samt byta second hand som kläder och saker. På torsdagar, kvällar hålls workshops, föreläsningar och andra aktiviteter. Verkstaden ger möjlighet till att t.ex. sy, slipa och måla.

Att förlänga livslängden på våra saker är en ren miljövinst. Den största vinsten är att nya produkter undviks eller senareläggs. Det betyder att vi sparar resurser som annars skulle använts. När vi kastar något, så kastar vi allt som har lagts ner på att få fram just den produkten. Arbetstid, energi, material, färg, vatten, transporter osv.

FixaTill
Emblas gata 15, 224 76 Lund
anslutning Linero Torg
Telefon: 046 - 359 37 72

Öppettider

Måndag  Stängt
Tisdag    13- 18
Onsdag  13 - 18
Torsdag 14 - 20
Fredag   13 - 18
Lördag   11 - 15 
Söndag  stängt

Workshops och föreläsningar hösten 2016

Startar kl. 18.00. Övriga torsdagar är verkstäderna öppna för dig.

  • 1/9 Bygg en kläd- och hatthylla av trägalgar - FixaTill
  • 15/9 Cykelreparation - Bike Kitchen
  • 29/9 Varför Fixa Till? – Liten föreläsning om miljönytta med återbruk, Lunds Renhållningsverk
  • 13/10 Reparera möbler – Per Andersson, snickare
  • 27/10 Reparera möbler - Per Andersson, snickare
  • 10/11 Laga elektronik - Noori Saber, Electronicsmix
  • 24/11 Laga och sy om kläder - grundtips - FixaTill
  • 8/12 Julpyssel med alkoholfri glögg – under dagen

Återbruksbutiken är en gemensam satsning och samarbete mellan Lunds Renhållningsverk, Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF och Lunds kommuns miljöstrategiska enhet. Med projektet vill vi uppmuntra till en hållbar konsumtion och att förlänga livstiden på de saker vi har.

Faktaansvarig: Lunds renhållningsverk

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fixatill

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (växel): 046 - 359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-35 53 90
Telefontid: vardagar klockan 09-12, 13-15

Telefon Container, brunnar: 046 -359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 08 - 12, 13 - 16

Telefon B
etalningsfrågor
:  046 - 35 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se