Framtid nu – är du med?

De val vi gör idag skapar framtiden. Detta gör att vi behöver tänka igenom vad vi gör så att vi kan påverka vår miljö och vårt klimat i positiv riktning.

Insjö

Framtid nu är vår vilja att göra det redan idag. Göra det som är möjligt för att påverka en framtid i positiv riktning. Det har handlat om återvinning, att vi tar tillvara på resurser till hur vi hanterar farligt avfall. Vi har infört matavfallsinsamling för att ta tillvara ännu mer resurser.

Vi har haft stort stöd från lundabon, från dig och många fler, i att samla in material som kan användas igen. Nu är det dags att gå vidare.

De utmaningar som finns för vår miljö, vårt klimat och vår välfärd är stora. De nationella miljömål som finns kan inte uppnås om inte vi som privatpersoner ändrar vår livsstil och våra vanor.

Därför fyller vi nu Framtid nu med begreppet Hållbar konsumtion

Vi gör det för att det idag skulle det krävas tre planeter om alla levde som vi gör i Sverige. Det är som att gå minus varje månad i privatbudgeten. Och vi vet ju alla egentligen hur det slutar…..

Det vi konsumerar kommer på ett eller annat sätt från vår planet. Det odlas, grävs fram, avverkas, förädlas osv. Gemensamt för allt detta är att det kräver mark och förändrar planeten med de ekosystem vi är beroende av. Resurser blir även alltmer uttömda och hinner inte återskapas i den takt vi förbrukar dem. Att bli en hållbar konsument är att bidra till att överutnyttjandet av planetens resurser minskar.

Läs mer om hållbar konsumtion, besök Framtidsstigen och se hur du kan bidra till den omställning som behövs. För tillsammans skapar vi framtiden nu!

Framtid nu

Relaterad information

Faktaansvarig: Lunds renhållningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001