Driftsstörningar

Här meddelar vi om vi har någon driftstörning. Titta gärna här först innan du skickar oss e-post eller ringer!

Generell information

Vi ber er uppmärksamma att hämtningsvägen ska hållas framkomlig, skottas och halkbekämpas, för att vi ska kunna tömma.

Vid utebliven tömning

Har vi noterat driftsstörning på ett område som du bor inom, kommer kärlet att tömmas som angivet.

Om du känner dig osäker på om vi vet om att kärlet ej blivit tömt

så är vi tacksamma om ni använder vårt formulär. Detta minskar er väntetid i telefon och vi hanterar formuläret omedelbart när det kommit in.

>Utebliven tömning - formulär

Tömning under helger

> Så här tömmer vi under helgerna

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001