Broschyrer

Här hittar du broschyrer om våra tjänster och sorteringsguider.

Om våra tjänster

Broschyr Tjänster för villa

Tjänster till villahushåll (pdf)

Presentation av våra tjänster till villahushåll.

Information om tjänsten trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall(pdf)

Hämtning av trädgårdsavfall.
Om du inte har möjlighet att kompostera kan detta vara en tjänst för dig.

 

Om att hyra container - pdf

Hyra container- information om(pdf)

Kärlbeskrivning

Kärlbeskrivning(pdf)

Våra kärl med mått. Kärlstorleken är beroende av den tjänst som valts.

Broschyr renhållningsverket

Container - beskrivning(pdf)

Mått och bild på våra containrar.

Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001