Grönt kort - Genarp återvinningscentral

Försöksprojektet Grönt kort fortsätter på återvinningscentralen i Genarp. Grönt kort innebär att det blir möjligt att besöka återvinningscentralen när den är obemannad.

Vi fortsätter med försöket "Grönt kort" vid Genarps återvinningscentral. Utfaller detta bra, kan det komma byggas ut till fler återvinningscentraler.

Grönt Kort är till för privatpersoner boende i Lunds kommun och som har körkort. Med Grönt Kort kan du besöka återvinningscentralen utanför ordinarie öppettider genom att använda ditt körkort eller en smartmobil som nyckel till grinden på återvinningscentralen.

För att få tillgång till Grönt kort krävs att du får information om hur det fungerar på återvinningscentralen. Det sker genom en kort utbildning på själva återvinningscentralen.

Grönt kort kommer att kunna användas varje dag mellan kl. 11.00 - 19.00 då återvinningscentralen är obemannad.

Utbildning i Grönt kort

Utbildning i Grönt Kort har semesterstängt från 22 juni till den 26 juli.
Utbildningarna startar efter sommaren efter antalet anmälningar som inkommer. Det går bra att anmäla sig under semesterstängningen och kallelse kommer när det startar på nytt. 

Utbildningar i Grönt kort sker på nedan dagar:

Onsdagar kl. 17.00 eller
Lördagar kl.08.00.

Kallelse skickas via SMS efter anmälan är gjord.

Vi håller utbildningen om minst 5 st. deltagare per gång som anmält sig.Vill du anmäla dig för Grönt kort?
Använd länken nedan

Grönt kort

Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001