Grönt kort - Genarp återvinningscentral

Nu startar vi ett försöksprojekt på återvinningscentralen i Genarp, som innebär att det blir möjligt att besöka återvinningscentralen när den är obemannad.

Vi startar med ett försök "Grönt kort" vid Genarps återvinningscentral. Utfaller detta bra, kan det komma byggas ut till fler återvinningscentraler.

Grönt Kort är till för privatpersoner boende iLunds kommun och som har körkort.Med Grönt Kort kan du besöka återvinningscentralen utanför ordinarie öppettider genom att använda ditt körkort eller en smartmobil som nyckel till grinden på återvinningscentralen.

För att få tillgång till Grönt kort krävs att du får information om hur det fungerar på återvinningscentralen.
Det sker genom en kort utbildning på själva återvinningscentralen.

Grönt kort kommer att kunna användas varje dag mellan kl. 11.00 - 19.00 då återvinningscentralen är obemannad.

Vill du anmäla dig för Grönt kort?
Använd länken nedan

Grönt kort

Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001