Farligt avfall-bilen

Återvinningscentralerna tar emot farligt avfall. Småelektronik kan även lämnas via Samlaren i butiker. Se länk nederst.

Farligt Avfall-bilen

Farligt Avfall bilen har upphört att köra i Lunds kommun, då servicen inte blev tillräckligt använd. Vi hänvisar till återvinningscentralerna för farligt avfall samt Samlaren för smålelektronik, lampor och batterier.

Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001