Återvinningsstationer

Här hittar du var återvinningsstationerna finns.

Återvinningsstationer i Lunds tätort

Råbygatan 2-4
Örnvägen
Jägaregatan
Gästgivarevägen
Drakskeppsvägen
Östra Torns byväg
Ulrikedal, parkering
Gustavhemsvägen, vändzonen
Nöbbelövsvägen (Preem macken)

Utanför Lunds tätort

Revingeby: Kyrkvägen
Södra Sandby: Q8 bensinmack på Lundavägen
Veberöd: N. Järnvägsgatan
Dalby: Pumpvägen, vid f d Lantmännen
Torna Hällestad:vid Idrottsplatsens parkering
Genarp:Omvägen, vid återvinningscentralen
Stångby: Idrottsplatsen

Relaterad information

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001