Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk hjälper dig med allt som rör återvinning och avfallshantering i Lunds kommun. Det som förr var sopor är idag resurser som kan bli nya produkter. Din hantering är är därför viktig för ett hållbart samhälle.

Här meddelar vi om vi har någon driftstörning. Titta gärna här först innan du skickar oss e-post eller ringer!

Generell information

Vi ber er uppmärksamma att hämtningsvägen ska hållas framkomlig, skottas och halkbekämpas, för att vi ska kunna tömma.

Vid utebliven tömning

Har vi noterat driftsstörning på ett område som du bor inom, kommer kärlet att tömmas som angivet.

Om du känner dig osäker på om vi vet om att kärlet ej blivit tömt

så är vi tacksamma om ni använder vårt formulär. Detta minskar er väntetid i telefon och vi hanterar formuläret omedelbart när det kommit in.

>Utebliven tömning - formulär

Tömning under helger

> Så här tömmer vi under helgerna

Vår kundtjänst hjälper gärna till med olika frågor. Ibland kan det dock bli väntetid i telefon, så titta därför under "Självbetjäning" ifall du kan uträtta ditt ärende eller få svar redan här.

Villakunder

Under Självbetjäning kommer vi att utveckla fler tjänster men redan nu kan ni ladda hem er eget hämtschema där, ändra ert villaabonnemang, ändra adress m.m.


> Formulär för utebliven tömning


Kundtjänst

Kundtjänst, inklusive fakturafrågor
Telefontid: klockan 9-12 och 13-15
Telefon: 046-359 53 90

Container, brunnar

Telefon: 046 -359 53 92
Telefontid: 8 - 12 och 13-16
Övrig tid finns telefonsvarare som avlyssnas på morgonen.

Betalningsfrågor

Telefon: 046 - 359 53 40

För företag och fastighetsägare flerbostadshus

Helhetsgrepp på avfallshanteringen - genomgång och rådgivning

Telefon: 046 - 359 53 28
Telefon: 046 - 359 57 23
E-post:renhallningsverket@lund.se


Vanliga frågor

> Frågor och svar

> Tömning vid storhelger

> Priser och fakturering

> E-faktura

> Allmänna bestämmelser

> Blanketter och broschyrer

> Klagomål och synpunkter (e-tjänst)

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/lundsrenhallningsverk

Kontakt

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon: 046-359 53 90 kundtjänst
E-postrenhallningsverket@lund.se

 

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se

ISO certifierad ISO 9001, 14001, 45001