Höga temperaturer under en längre tid kan vara farligt för alla. Särskilt känsliga för värmen är äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida samt personer som tar viss medicin. Funderar du över dina mediciner och värmen bör du kontakta din vårdgivare.

Upplever du att din eller dina anhörigas hälsa påverkas negativt av värmen uppmanas du att ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. På 1177.se kan du hitta fakta och råd.

1177.se

Riskgrupper

Ihållande värme kan medföra olika stora risker för olika individer beroende på deras hälsotillstånd. Grupper med nedsatt förmåga att reglera kroppstemperaturen eller att reagera på risker är särskilt sårbara. Riskgrupperna vid värmebölja är:

 • Äldre
 • Kroniskt sjuka
 • Personer med funktionsnedsättning
 • Små barn och gravida

Personer som tar vissa mediciner som påverkar kroppens förmåga att anpassa kroppsvärme och vätskebalans, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

Råd till dig, dina vänner och anhöriga

Nedanstående råd är hämtade från Folkhälsomyndighetens broschyr När det blir för varm – råd till dig dina vänner och anhöriga vid värmebölja som finns att hämta på deras hemsida.

Folkhälsomyndigheten: När det blir för varmt – råd till dig, dina vänner och anhöriga vid värmebölja

 • Var uppmärksam på inomhustemperaturen, riskerna ökar påtagligt när temperaturen utomhus når upp till 26 °C eller mer under tre dagar i följd.
 • Drick mer. Vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat som tex grönsaker och frukt och undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Personer i din närhet kan behöva hjälp med att få i sig vätska.
 • Ordna sval miljö. Använd gardiner, persienner och markiser. Vädra på natten när det är svalt.
 • Ordna svalka. En kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial då de är svalare än åtsittande syntetkläder.
 • Ta det lugnt. Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.
 • Förvara läkemedel rätt. Förvara mediciner svalare än 25 °C eller i kylskåp. Läs om förvaring på förpackningen.
 • Var uppmärksam. Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.

Mer om beredskap vid värmeböljor, vägledning, informationsmaterial och målanpassade råd finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsosmyndigheten: Beredskap vid värmebölja

Varm bostad eller arbetsplats

Bor du i lägenhet ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening för eventuella åtgärder om du har problem med ihållande värme i bostaden. När det gäller värmen på din arbetsplats är det din arbetsgivare du ska kontakta.

Har du frågor angående ovanstående eller om temperatur i bostäder är du välkomna att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se