Tidigare års miljöprismottagare

Här kan du ta del av miljöprisen genom åren. Priset delades ut första gången 1995.

2017

Ottossons Färgmakeri i Genarp

Noori Saber, som driver projektet Grannens entreprenör i Lund

2016

MOVEBYBIKE

Studentföreningen Lund Sustainable Engineers.

2015

Brödlabbet som drivs av Caroline Lindö fick Lunds miljöpris 2015.

2014

Bruns frisörer fick Lunds miljöpris 2014.

2013

2013 delades det inte ut något miljöpris.

2012

2012 års miljöpris gick till Lunds botaniska trädgård, ett av stadens viktigaste grönområden som varje år besöks av ett stort antal lundabor .

2011

2011 års miljöpris går till floraväktarna Alf Porenius och Göran Mattiasson.

2010

2010 års miljöpris gick till Christer Ljungberg, Trivector och Hållbart Universitet.

2009

Håkan Rasmusson, Värpinge golfbana

2008

Lunds bilpool

2007

Erikshjälpen

2006

Delades priset inte ut

2005

Delades priset inte ut

2004

Igelösa kretsloppsförening och Friluftsfrämjandets tre lokala avdelningar i Lunds kommun

2003

Fältbiologerna och Minifältisarna

2002

Birgitta Nordén ordf för svenska grenen av Caretakers of the Environment

AB Tetra Pak

2001

Kerstin och Carl-Axel Dahlgren, KC Ranch i Torna Hällestad

Gröna Konsum vid Mårtenstorget

Råby Biogrönt på Byggmästaregatan

2000

Cecilia Sträng

Lunds Civila ryttarförening

1999

Nils Levan (Lundagbygdens naturvårdsförning m.m.)

1998

Kerstin Andersson Kokerska Nyvångskolan

Kjell Andersson dykare verksam inom Öresundsfonden

1997

Lars Andersson ICA Malborgs,

Ismail Dolah Solrike energi,

Bengt och MariAnne Olsson Mossagården,

1996

Miljöinformatörprojektet,

Johans Hallbergsson

Lundabygdens naturvårdsförning

1995

Miljöbiblioteket,

Riogruppen,

Tornäs gård (Kristin Magnusson och Jörgen Hansson)

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se