Rest till Bäst

Hur skapas en efterfrågad nyttoprodukt - biokol - av olika organiska restprodukter som trädgårdavfall, slam och tång? Det ska projektet "Rest till Bäst" försöka ta reda på.

Logga för projektet Rest till BästRest till Bäst är ett Vinnova-finansierat projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter (park- och trädgårdsavfall, slam, alger, tång m.m.) och skapa en efterfrågad nyttoprodukt (biokol), samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras. Målet? En grönare och friskare värld och ett klimatsmart, hållbart och cirkulärt samhälle.

Projektet leds av Lunds kommun och har 14 partners - alltifrån etablerade universitet och större företag till småföretag och andra kommuner.

För mer information gå in under "Relaterad information" nedan.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/resttillbast

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se