Projekt inom miljö, klimat och hållbarhet

I Lunds kommun söker vi samarbeten både internt och utanför organisationen för att vara med och genomföra spjutspetsprojekt inom miljö, klimat och energi. Här hittar du mer information om dessa projekt.

Pågående projekt

Rest till Bäst

Hur skapas en efterfrågad nyttoprodukt, i detta fall biokol, av olika organiska restprodukter som trädgårdavfall, slam och tång? Det ska Vinnovafinansierade projektet Rest till Bäst försöka ta reda på.

Finansiär: Vinnova

Mer information om Rest till bäst

COOL DH

COOL DH är ett EU-projekt som ska utveckla och sprida tekniska lösningar för lågtempererad fjärrvärme. Syftet är att främja en mer resurs-, energi- och kostnadseffektiv fjärrvärmeförsörjning som passar i hållbara städer. I Lund är det stadsdelen Brunnshög som står modell för projektet.

Finansiär: European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
Projektperiod: 2017 - 2021

Mer information om COOL DH

Smart Cities Accelerator

Projektet inriktar sig på att samordna demonstrationsprojekt som främjar hållbara kommunala energilösningar inom Greater Copenhagen området. Kommuner, energibolag och universitet på båda sidor av sundet utvecklar och testar lösningar för framtidens smarta och hållbara städer. I Lund utvecklas bland annat lösningar för lågtempererad fjärrvärme och bättre styrning av fastigheter.

Medfinansiär: Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak
Projektperiod: 2016 - 2019

Mer information om Smart Cities Accelerator

Urban Magma

Inom Vinnväxt-initiativet Urban Magma drivs projekt i samverkan mellan städer, universitet och näringsliv för att hitta hållbara lösningar på städernas försörjningssystem för energi, vatten och avlopp. Arbetet utgår från städernas behov och utmaningar. Målet är att företag ska utveckla nya lösningar utifrån städernas behov, som på sikt kan generera tillväxt genom export av varor, system och tjänster.

Medfinansiär: Vinnova

Mer information om Urban Magma

CITyFiED

Utveckling av befintliga bostadsområden är avgörande på vägen mot den hållbara staden.CITyFiED ska utveckla metoder för att omvandla befintliga europeiska bostadsområden med högt energibehov till framtidens smarta städer.

Finansiär: European Union’s Seventh Programme for research, technological development and demonstration.
Projektperiod: 2014 - 2019

Mer information om CITyFiED

Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne

Deltagande kommuner har skrivit under uppropet 100% Fossilbränslefritt Skåne 2020 och projektet syftar till att komma en bra bit på vägen mot det målet. I projektet deltar f em kommuner i södra Skåne, tillsammans med fem kommuner i ett systerprojekt för norra Skåne, under ledning av Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne.

Medfinansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Klimatsamverkan Skåne
Projektperiod: 2016 - 2018

Mer information om Fossilfria kommuner i södra Skåne

OptEEmAL

Projektet går ut på att ta fram ett modelleringsverktyg och beslutsstöd för energieffektivisering i byggnader. Lunds kommuns uppgift är att testa och utvärdera hur verktyget fungerar på flera olika byggnadstyper, som skolor, idrottshallar och vårdboenden. Projektet ska även ta fram en katalog med möjliga åtgärder, bedömda utifrån ekonomi, miljönytta och sociala aspekter.

Finansiär: European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.
Projektperiod: 2015 - 2018

Mer information om OptEEmAL

Avslutade projekt

Klicka här för att läsa om våra avslutade projekt

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se