Tidigare års miljöbragdsmottagare

Här hittar du en lista på vilka som fått miljöbragd under åren, första gången var 2008.

2018

Idrottservice på Kultur och fritid

Eva Hallqvist socialförvaltningen

2017

Annette Henriksson, finansekonom på kommunkontoret

Anders Persson, Markentrepenad

2016

Marianne Jeppsson, Lerbäckskolan

2015

Sofie Sernekvist socialförvaltningen

Lena Persson Bostassamordnare Flyktingenheten

2014

Delia Ander från kommunkontorets upphandlingsenhet

Linda Sandgren från serviceförvaltningen.

2013

Ann-Sofie Wellbo, Kaisa Thoor och Gabriella Bing, miljöombud på myndighetsfunktionen inom vård- och omsorgsförvaltningen.

2012

Justina Smakowski på måltidsservice

Bertil Davidsson på markentrepenad.

2011

Helena Lindgren, kock på Ladugårdsmarkens förskola och skola

Sonja Lastre, områdeschef på LKF.

2010


Anne Pivén på serviceförvaltningen

Tuula-Riitta Malmquist på socialförvaltningen

Lars Nilsson arbetar som fastighetsansvarig på LKF

2009

Miljöbragden: till fritidsklubben St Hansgården

2008

Hallonbackens förskola

Bo Göransson Uroxens förskola

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se