Nationella minoriteter

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Deras minoritetsspråk heter jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Lunds kommuns arbete med nationella minoriteter

Lunds arbete med nationella minoriteter utgår från strategi och handlingsplan för Lunds kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter. 

Strategi för nationella minoriteter

Handlingsplan för nationella minoriteter

Modersmålsstöd och modersmålsundervisning

Barn som tillhör en nationell minoritet har rätt till modersmålsstöd i förskolan enligt skollagen. Målet är att ge barnet möjlighet att utveckla en flerkulturell identitet.

Modersmålsundervisning

Om du går i grundskolan eller gymnasieskolan, kan du få modersmålsundervisning i ditt minoritetsspråk enligt skollagen. Modersmålsundervisning är ett eget ämne som innehåller till exempel språk, litteratur och kultur. Om du går i grundskolan behöver du inte ha grundläggande kunskaper i ditt nationella minoritetsspråk. För gymnasieelever krävs goda kunskaper. Din skola är skyldig att tillhandahålla modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem och även om du inte talar språket hemma varje dag. Modersmålsundervisning ordnas under förutsättning att det finns lämplig lärare.

Så här ansöker du om att få modersmålsundervisning

Du kan ladda ner ansökningsblanketten till modersmålsundervisning på webbplatsen för Modersmålscentrum i Lund. Lämna blanketten till rektorn på skolan när du har fyllt i den.

Modersmåscentrums sidor

För att anmäla ditt barn på förskolan, prata med personalen på förskolan om modersmålstöd.

Rätten till modersmålsstöd regleras i skollagen. 

Läs mer om modersmålsstöd och modersmålsundervisning i Skolverkets skrift "Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola". Se länken nedan.

Aktiviteter på Folkbiblioteken

Folkbiblioteken i Lund erbjuder aktiviteter på minoritetsspråken och program om de nationella minoriteterna. Företräder du en minoritetsförening och vill samarbeta med biblioteken är du välkommen att kontakta oss.

Folkbibliotekets program och aktiviteter

Stöd för utveckla minoriteternas kultur

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att utveckla din kultur. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt stödjas.

Du kan söka föreningsstöd och kulturstöd hos kultur- och fritidsförvaltningen.

Bidrag och stöd

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Att höra till en nationell minoritet betyder vissa rättigheter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Det så kallade grundskyddet innebär bland annat att:

  • det allmänna har ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken
  • det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverigebarns utveckling av en kulturell identitet
  • användning av det egna minoritetsspråket ska främjas
  • kommuner och andra myndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör demkommuner
  • andra myndigheter ska när det behövs informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter.

Varför just dessa minoriteter?

Europarådets minoritetskonventioner skyddar nationella minoriteter. Begreppet nationell minoritet syftar på grupper med långvarig anknytning till en stat. Regeringen har tillämpat EU:s principer och beslutat att judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar uppfyller kriterierna för nationella minoriteter.

  • Dessa grupper har långvariga band med Sverige; deras minoritetskultur har funnits i Sverige före sekelskiftet 1900.
  • De har religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet.
  • De har självidentifikation, såväl gruppen som den enskilde strävar att behålla sin identitet.
  • De har en uttalad samhörighet och sammanhållning.

Språklagen

Alla myndigheter har skyldighet att informera alla nationella minoriteter om deras språkliga rättigheter. Läs mer på arli, finska, jiddish, kalderash, kale, lovari, lulesamiska, meänkieli, nordsamiska och sydsamiska i sammanställningen nedan.

Genom länkarna nedan kan du få mer information om minoritetslagen, språklagen och minoritetsorganisationerna.