Mångfald

Lunds arbete med mångfald styrs av olika styrdokument för Lunds kommun som bland annat strävar efter att uppnå Lunds vision ”Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet”.

Arbetet styrs också av intentionerna i artikel 1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, andra paragrafen i regeringsformens första kapitel och i första paragrafen i diskrimineringslagens första kapitel.

Lunds kommuns integrationspris

För att uppmuntra insatser som främjar arbete för ökad integration har Lunds kommun instiftat ett integrationspris. Priset utgörs av 20 000 kronor och ett diplom.

Vinnare av integrationspriset

Kontakt

Ulrika Dagård, samhällsstrateg social hållbarhet inriktning mänskliga rättigheter

Telefon:046-359 82 66
E-post: ulrika.dagard@lund.se