Mänskliga rättigheter

I Lund är arbetet med folkhälsa och mänskliga rättigheter inkluderat i program för social hållbarhet genom analyser, mål och uppföljning. Kommunfullmäktige i Lund fattade i augusti 2018 beslut om ett systematiskt arbetssätt för arbetet med mänskliga rättigheter i Lunds kommun. Beslutet gör att Lund, som första stad i Sverige, är en Mänskliga Rättigheter-stad (MR-stad).

Att vara en MR-stad innebär bland annat att kommunen arbetar internt för att motverka diskriminering och främja människors möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda på likvärdiga villkor. I det externa arbetet samverkar kommunen med företag, föreningar, universitetet och andra aktörer för att positiva åtgärder för mänskliga rättigheter utvecklas och genomförs.

Mångfald

Lunds arbete med mångfald styrs av olika styrdokument som bland annat strävar efter att uppnå Lunds vision ”Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet”.

Lunds kommuns integrationspris

För att uppmuntra insatser som främjar arbete för ökad integration har Lunds kommun instiftat ett integrationspris. Priset utgörs av 20 000 kronor och ett diplom.

Vinnare av integrationspriset

Relaterad information