Hållbara hem

Lunds kommun har skapat konceptet Hållbara hem, för att öka den sociala hållbarheten på bostadsmarknaden och erbjuda trygga bostadslösningar till fler familjer som är i akut behov av detta.

Lunds kommun har skapat konceptet Hållbara hem, för att öka den sociala hållbarheten på bostadsmarknaden och erbjuda trygga bostadslösningar till fler familjer som är i akut behov av detta.

  • Fastighetsägare och hyresvärdar i Lunds kommun bjuds in att delta genom att tilldela en eller flera bostäder för detta ändamål under 2020.
  • Kommunen kommer att erbjuda dessa bostäder till personer eller familjer som bott länge i en av kommunens egna bostäder och fungerar väl i sitt boende.
  • Den bostad som då frigörs erbjuds istället någon av de familjer, som är i akut behov av en bostadslösning och i dag är hänvisade till exempelvis hotell eller vandrarhem.
  • LKF har beslutat att bidra med 5-10 bostäder till projektet under 2020.

Hållbara hem

Kontaktpersoner:

Sara van Lunteren, avdelningschef bostadsavdelningen på serviceförvaltningen.
Telefon: 046-359 50 75. E-post: sara.vanlunteren@lund.se

Karin Säfström, verksamhetschef socialförvaltningen.
Telefon: 046-359 57 94. E-post: karin.safstrom@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/hallbarahem