CITyFiED - energirenovering med människan i centrum

En betydande del av vår klimatpåverkan kommer från våra bostäder. För att minska denna klimatpåverkan måste vi se över det befintliga bostadsbeståndet. I EU-projektet Cityfied har 70-talsområdet Linero i Lund renoverats och energieffektiviserats med målet att bli lika energieffektiva som kraven på nybyggda hus, samtidigt som hyreshöjningen hållits på en minimal nivå.

CITyFiED (RepliCable and InnovaTive Future Efficient Districts and cities) var ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds kommuns Fastighetsbolag AB (LKF), Kraftringen och IVL Svenska Miljöinstitutet. I Lund renoverades kvarteren Eddan och Havamal på 70-talsområdet Linero för att skapa mer energieffektiva och miljövänliga bostäder. 

Cityfied
Ett av de renoverade husen på Linero. Fotograf: Kennet Ruona

Dokumentation från projektet

Den 28 mars presenterades resultaten från Cityfied på slutkonferensen Fokus Cityfied. Nedan hittar du dokumentation och resultat från projektet

Klicka här för att titta på slutkonferensen.

Klicka här för att ladda ner presentationen från slutkonferensen.

Längre ner på sidan hittar du informationspaket, resultat, studier, rapporter mm från projektets olika delar. Vi kommer också att publicera slutrapporten på denna sida.

Fakta om CITyFiED

I projektet, som samordnades av den spanska stiftelsen CARTIF, deltog tre europeiska städer i Spanien, Turkiet och Sverige. Den totala projektbudgeten för hela CITyFiED var cirka 46 miljoner euro, varav cirka 25 miljoner euro i EU-bidrag. CITyFiED i Lund beviljades cirka 50 miljoner kronor i bidrag. Projektet startade i april 2014 och slutade i mars 2019. 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/cityfied

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se