Hållbar konsumtion

Hållbar konsumtion är att vara rädd om de resurser som finns. Att inte kasta mat i onödan och att ge möbler, prylar, kläder ett längre liv.

Hållbar konsumtion går ut på att tillvarata resurser och inte kasta i onödan. När vi är aktsamma om resurser, så minskar även energiåtgången. För att få fram olika resurser påverkar vi hur mark används. Det kan vara att hugga ner skog, starta gruvor eller odla upp mark för jordbruk. Allt detta skadar ekosystem och bidrar till att minska de livsutrymmen som andra arter behöver samtidigt som att uttaget är för stort.

Hur ska vi tänka rent praktiskt?

Att konsumera hållbart innebär att tänka i förväg, planera och ifrågasätta sina inköp. Göra en inköpslista för mat eller se efter fler alternativ för att lösa behovet. Behöver jag detta? Kan jag laga, låna eller köpa second hand?
Om köpet ändå behöver göras, blir det viktigt att köpa kvalité så att livslängden blir lång. Bakom alla produkter finns en miljöpåverkan när de produceras. Råvaror, kemikalier, vatten, energi, transporter osv. Om denna miljöpåverkan ska ske – så vore det bra om den inte skedde så ofta, dvs. att vi köper något som håller längre.

Tips för hållbar konsumtion

 • Skriv en inköpslista när du ska handla mat. Köp bara vad du behöver så du slipper slänga. Tänk på att förvara maten rätt så den håller längre. Byt ut några köttmåltider i veckan mot vegetarisk kost.
 • Handla ekologiskt och närproducerat.
 • Köp och sälj second hand.
 • Hyr eller låna om du bara behöver något tillfälligt
 • Återanvänd eller se till att andra kan använda saken.
 • Undvik impulsköp. Tänk efter en gång till: behöver jag verkligen den här saken?
 • Välj miljömärkta produkter med svanen eller falken. För varor tillverkade i utvecklingsländer, titta efter Fairtrade-symbolen.
 • Underhåll det du köpt så det håller längre. Frosta av kylskåp, laga hål i kläder...
  När du själv tröttnat, sälj som second hand.
 • Undvik engångsprodukter.
 • Välj uppladdningsbara batterier och påfyllnadsbara produkter.
 • Välj produkter gjorda av returmaterial.
 • Återvinn!

Vad är bra att återanvända eller köpa second hand?

Att återanvända och köpa second hand har växt som en trend som också är bra för miljön. Det man tänker sig då, är att återanvändningen eller inköpet av second hand varan fullständigt ersätter ett köp av en ny vara. Det är då miljövinsten inträder genom att material, energi, transporter och andra delar inte behövs till en ny produkt. Vad är då miljömässigt mest lönt att återanvända eller att köpa second hand?

Energin för att tillverka något är viktig

Om tillverkningen drar mycket energi och själva användandet mycket mindre, som i fallet av en cykel, så tjänar miljön på att cykeln återanvänds så långt som möjligt. Samma sak är det med trämöbler. Där har energi gått till att avverka skog och skapa en möbel. När möbeln väl finns så innehåller den även koldioxid som trädet bundit. Att återanvända trämöbler är bra, då alternativet ofta blir att möbeln brinner upp. Likadant går det att tänka med alla sorters möbler.

Hur påverkar tillverkningsprocessen miljön?

Ett exempel är textil där tillverkningsprocessen drar mycket vatten och mycket kemikalier så att miljöpåverkan är stor. I de fall vinner miljön på att det återanvänds så långt som möjligt. Ett second hand plagg/textil innehåller också färre kemikalier då de redan har tvättats bort, vilket är positivt för vår hälsa.

Finns det något, där det är bra att köpa nytt?

Det blir få fall, där man kan se det som en mindre miljövinst att köpa nytt. En del av de fallen rör vitvaror. Idag har energibehovet pressats ner betydligt gentemot äldre produkter. De är också miljömärkta bra med hur mycket energi de drar. Här gäller det främst kyl, frys, tvättmaskin, spis. Om du funderar på att köpa nytt och vet vilken modell du har, så kolla om du har energi att spara eller ej, före du byter.

Mindre saker som t.ex. en mobiltelefon finns det all anledning att köpa second hand.

Att återanvända sparar koldioxidutsläpp och råvaror

Tillverkningsprocessen för de varor och produkter vi köper, har förbrukat resurser. Det är energi och transporter, kemikalier, mark eller skog, metaller, förpackning osv. I produktionen uppstår även avfall som behöver hanteras. Det är ett avfall som vi som konsumenter sällan tänker på. För att tillverka t.ex. en mobiltelefon uppstår 86 kg avfall och ger ett koldioxidavtryck på 110 kg. 
När vi kastar något, så kastar vi resultatet av en mängd resurser som använts för att tillverka det. 

Relaterad information