Invånare och hållbar livsstil

Lunds kommuns mål inom klimat och miljö gäller inte bara organisationen, utan även Lund som geografisk område. I Lund ska det vara lätt att ha en hållbar livsstil.

Men vad är då en hållbar livsstil? Det är en livsstil som bidrar till en hållbar samhällsutveckling utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. En hållbar livsstil kan tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov.

Koldioxidavtryck

Ett vanligt sätt att räkna är att mäta konsumtionens koldioxidavtryck. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen är kring 9 ton per person och år i Sverige. Nästan två tredjedelar av utsläppen kommer från hushållens konsumtion och en tredjedel kommer från offentlig konsumtion och investeringar (till exempel investeringar i byggnader, maskiner m.m.). Hushållens konsumtion kan framförallt delas in i tre stora områden: livsmedel, transporter och övrigt. Dessa utgör tillsammans 60 procent av de totala utsläppen.

Läs mer om koldioxidavtryck på Naturvårdsverkets hemsida

Ekologiskt fotavtryck

Ett annat sätt är att mäta hur mycket resurser en person förbrukar är att titta på det ekologiska fotavtrycket. Det är ett uttryck för den area som behövs för att försörja en människa eller ett land. Uttrycket beskriver hur stor ekologisk yta som krävs för att producera och ta hand om avfallet. I Sverige lever vi som om vi har cirka 4 jordklot.

Läs mer på Världsnaturfondens hemsida om ekologiskt fotavtryck

Utifrån detta blir det viktigt att se över vilka val som man själv gör. Det gäller konsumtion av mat, kläder, elektronik m.m men också vilken el man har eller hur transporter sker.

Stafettkontot Hållbara Lund på Instagram – vill du vara med?

Under 2021 gör vi en satsning på att låta kontot Hållbara Lund på Instagram bli ett stafettkonto. Vill du visa upp ditt engagemang för hållbar utveckling på kontot – oavsett om det är som privatperson, medarbetare i Lunds kommun, som engagerad i en förening eller som anställd på ett företag – då vill vi att du hör av dig!

Läs mer om att vara värd för Hållbara Lund på Instagram

Boktips om miljö, klimat och hållbarhet

Under hösten 2016 och våren 2017 lastade vi vår eldrivna lådcykel full med böcker om miljö, klimat och hållbarhet och gav oss ut på turné till Lunds alla folkbibliotek. 

Här har vi sammanställt en lista med boktips

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/hallbar_livsstil