Styrgrupp Lund Fairtrade City

Styrgruppen består av personer från kommunen, föreningar, företag och organisationer. Styrgruppen träffas minst fyra gånger per år och diskuterar då bland annat aktiviteter och internt arbete som rör Fairtrade.

Ordförande

Camilla Neptune (L)

Vice ordförande

Hedvig Åkesson (KD)

Butiker

Mia Larsson, ICA Malmborgs Tuna, ICA Malmborgs Clemenstorget

Ola Hollerup, ICA Malmborgs Clemenstorget

Astrid Deppert, Världsbutiken Klotet

Arbetsplatser och organisationer

Åsa Gustavsson, Kyrka för Fairtrade

Victoria Wandsleb, ABC

Helena Lindgren, Kommunal

Anna Nilsson, Vision

Claes Nilén, Lunds universitet

Bianca Denvall, Handelsföreningen (Reko Deli)

Kommunal verksamhet

Karin Svensson Smith (MP)

Anna Ekblad, Naturskolan

Fanny Holmgren, ungdomsombud

Samordnare

Therese Ek, samordnare för Fairtrade, Lunds kommun