Ekologisk mat i Lunds kommun

Lunds kommun har länge arbetat strategiskt mot att öka andelen ekologiska livsmedel i den mat som serveras i bland annat skolor och förskolor. Kommunen arbetar även aktivt för att minska klimatpåverkan från den mat som serveras. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar!

Utifrån LundaEko II har Lunds kommun arbetat långsiktigt för att, senast år 2020, nå delmål 2,5 om att 100 procent av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska. I december 2019 beslutade kommunfullmäktige att stryka detta delmål.

Med anledning av beslutet har fick kommunen fått en del frågor från medborgare, leverantörer och producenter som undrar hur vi kommer att arbeta vidare med dessa frågor. Måltidsservice, som svarar för 60 procent av kommunens livsmedelsinköp, har nedan sammanställt svar på några av de vanligaste frågorna:

Kommer Lunds kommun att sluta helt med att köpa in ekologiska livsmedel?

Nej, det kommer vi inte att göra. Vi inväntar nya politiska beslut. Efter att beslut är fattat får vi ta ställning till på vilken nivå ekologiska inköp skall göras. Miljöindikatorer, kvalitet, näring och budget skall vara i balans.

Hur köper ni in livsmedel?

Lunds kommun genomför upphandlingar av olika livsmedelsgrupper tillsammans med några andra skånska kommuner. Här är några exempel:

Skånemejerier fick hösten 2020 förnyat förtroende att leverera mejeri till våra stora verksamheter i kommunen med avtalsstart 1 november 2020.  I upphandlingen har vi ställt krav på en god djurvälfärd i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. Avtalet gäller både ekologiska och konventionella produkter på svensk råvara. I samband med upphandlingen har en väl genomarbetat leveransplanering varit en del av arbetet för att minimera antalet transporter.

Även Grönsakhallen Sorunda Syd fortsätter att leverera ekologiska/konventionella frukter, grönsaker och potatis till kommunens alla verksamheter med avtalsstart 1 november 2020. Sveriges och världens säsonger styr utbud och tillgång för bästa kvalitet, smak och pris.

I upphandlingen har vi ställt krav på att potatis, äpplen och lök som levereras till kommunen inte får vara efterskördsbehandlade med kemiska växtskyddsmedel. Sådan behandling är mycket vanligt i Europa och resten av världen men är förbjuden enligt svensk lagstiftning. Från 1 februari 2021 kommer Grönsakshallen även att bli vår leverantör av ekologiska/konventionella mejerivaror på svensk råvara till kommunens mindre verksamheter. Även här har vi ställt krav på god djurvälfärd i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. I  samband med upphandlingen har en väl genomarbetat leveransplanering varit en del av arbetet för att minimera antalet transporter.

Ett nytt grossistavtal för kommunens verksamheter har en planerad avtalsstart 1 februari 2020. Annonsering och anbudsutvärdering pågår.

Färskt kött till kommunens stora verksamheter levereras av Nordströms i Ängelholm. Även här har vi såklart ställt krav på en god djurvälfärd. Nordströms förser verksamheterna med svenskt ekologiskt/kravmärkt löspackat kött, främst från skånska gårdar. På hösten när det är ”säsong” levereras kravmärkt naturbeteskött från KC-ranch på Revingehed. Ett förstudiearbete inför kommande upphandling pågår.

Den färska fisken levereras för närvarande av upp till tre fiskgrossister; Bröderna Hanssons och Fisk i Dag i Göteborg och Feldts fisk i Kungshamn. Varje torsdag får kommunen prislistor från leverantörerna där lägsta pris/sort avgör vem som får leverera kommande vecka enligt ett system som kallas dynamisk rangordning. Rangordningen håller priserna nere och de är jämförbara med priserna på den frysta fisken.

Finns det andra mål som kommunen måste ta hänsyn till i sina livsmedelsinköp?

Ja. Det finns flera krav och rekommendationer inom området som ibland kolliderar. Vi behöver arbeta vidare under våren för att ta fram en strategi om hur vi ska hantera dessa frågor i framtiden. Följande krav och rekommendationer finns att ta hänsyn till:

  • Ett delmål i LundaEko II har varit att bara köpa MSC-märkt fisk.
  • Lunds kommun ska handla upp varor utifrån Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.
  • Vi arbetar utifrån en målsättning att minska andelen kött och byta ut mot växtbaserade produkter. Det nötkött som serveras ska vara ekologiskt och så långt som möjligt komma från naturbetande djur för att öka den biologiska mångfalden.
  • Lund är med i samarbetet Fairtrade City och ska arbeta för att köpa in rättvist handlade produkter som kaffe och te.
  • LundaEko II, där det nu strukna målet finns med, är under revidering. Förslag till nytt styrdokument väntas bli färdigt i slutet av 2020.
  • Det långsiktiga nationella målet anger att vi, inom offentlig sektor, ska använda minst 60 procent ekologiska livsmedel senast år 2030. Sju svenska kommuner hade uppnått detta mål redan 2019, däribland Lund. 
  • Slutligen finns det andra rekommendationer, exempelvis Nordiska Näringsrekommendationerna av Livsmedelsverkets om näringsriktig kost.

Vilken skillnad gör våra val kring livsmedel för leverantörer och producenter?

Det handlar om stora volymer och gör därför större skillnad än vad många kanske tror. Därför är det viktigt att vi arbetar med framförhållning så att producenten i god tid kan säkerställa rätt volymer för produktion.

Hur mycket kommer Lunds kommun att spara genom kommunfullmäktiges beslut?

Måltidsservice, som svarar för cirka 60 procent av kommunens livsmedelsinköp, räknade med att kunna spara ungefär tre miljoner kronor under 2020 genom att byta ut vissa ekologiska produkter till konventionella. Två sådana exempel är buljong och maizena. Det var också en viktig förutsättning för att kunna sänka måltidspriset för beställande skolor och förskolor med 1,05 krona per portion.

Vad händer nu?

Under 2020 pågår arbetet med att revidera LundaEko, Lunds program för ekologisk hållbar utveckling, pågår under 2020, som bland anant innehåller mål för livsmedel. Programmet går ut på remiss under hösten 2020.

Måltidsservice på serviceförvaltningen jobbar vidare utifrån kommunfullmäktiges beslut för att hitta en bra balans mellan ekologiska och konventionella produkter. På så vis kan vi även fortsättningsvis erbjuda våra gäster näringsriktig kost och en bra måltidsupplevelse. 

Viktigt med helheten

I Lunds kommun är det en självklarhet att säkerställa att den mat som serveras är näringsriktig. Vi arbetar med att minska matsvinn och att säsongsanpassa våra inköp för att hålla kostnaderna per måltid nere och för att bidra till minskad miljöpåverkan. Mer om detta kan du läsa i kommunens kostpolicy:

Kostpolicy för Lunds kommun 

Uppföljning av ekologiskt och klimatpåverkan från livsmedel

Lunds kommun följer upp hur mycket ekologisk mat som serveras, men också klimatpåverkan från de livsmedel som serveras. Sedan 2013 har andelen ekologisk mat ökat från mindre än hälften till över 80 procent. Samtidigt har klimatpåverkan per kilo serverad mat minskat. 2019 var Lund den kommun som hade minst klimatpåverkan i förhållande till andelen ekologiska livsmedel.

Ekomatsligan - Lund i topp

Den årligt återkommande tävlingen Ekomatsligan mäter hur bra landets kommuner och landsting är på att driva utvecklingen mot fler ekologiska varor och svenskproducerade ekologiska (svekologiska) livsmedel i sina verksamheter. Det är EkoMatCentrum, Informationscentrum för Ekologiska Produkter, som står bakom tävlingen.

Både 2018 och 2019 var Lunds kommun bäst i landet både på att köpa in ekologisk mat och på svekologisk mat, vilket bland annat beror på att vi köper mycket ekologiskt naturbeteskött som är lokalt producerat.

2019 ökade andelen ekologiska livsmedelsinköp från 82 procent till 83,4 procent. Andelen svenskproducerade ekologiska livsmedel var 55 procent.

I Lilla ekomatsligan 2020, som mäter enskilda köks inköp av ekologiska livsmedel, lade Lunds kommun beslag på de 35 översta placeringarna. Bäst var Byskolan i Södra Sandby, som hade hela 99,1 procent ekologiskt.

Men som du ser längre upp i artikeln är det inte bara ekologiskt som gäller!