Miljöanslag för föreningar och ideella organisationer

Har du ett miljöprojekt på gång med idéer som leder till en bättre miljö i Lund? Föreningar och ideella organisationer kan söka pengar från Lunds kommuns miljöanslag. Ansökan för innestående år ska göras senast den 15 november.

Miljöanslaget ska användas för ändamål som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling och gynnar en god miljö i Lunds kommun. Under Relaterad information nedan kan du läsa om reglerna för Lunds kommuns miljöanslag. Det är kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott som fattar beslut om tilldelning av medel. Beslutet kan inte överklagas.

Ansök om miljöanslag

Under Relaterad information kan du ladda ner den blankett som du ska använda vid ansökan. Observera att det är föreningar och organisationer i Lunds kommun som kan söka medel, inte privatpersoner eller företag.

Ansök senast den 15 november.

Regler för Lunds kommuns miljöanslag

Blankett för ansökan om miljöanslag

Vid frågor

Kontakta kommunkontorets miljöstrategiska enhet, telefon 046-35 64 01 om du har några frågor.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/miljoanslag