Så arbetar vi med ekologisk hållbarhet

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö och klimat. Miljötänk ska genomsyra vårt arbete och din vardag.

Ett hållbart liv inom planetens gränser - vårt program för ekologisk hållbarhet 

I Lunds kommun tar vi de utmaningar som finns inom hållbar utveckling på allvar. Kommun, universitet, näringsliv, ideell sektor och medborgare har alla en viktig roll för att nå våra högt satta mål. Vägledande i kommunens miljöarbete är vår policy för hållbar utveckling tillsammans med LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling 2014-2020. I menyn kan du läsa om våra mål i LundaEko och hur vi arbetar för att uppnå dem.

Nytt LundaEko tas fram

Just nu tar vi fram ett nytt LundaEko som ska gälla fram till 2030. Under hösten 2020 har programmet varit ute på remiss. Nu pågår ett arbete med att behandla alla synpunkter till det nya programmet som ska antas under våren 2021. 

Följ arbetet med hållbarhet på sociala medier

På Facebook och Instagram berättar vi om vårt dagliga arbete med hållbarhet, ger en massa tips och visar upp goda exempel från andra.

Hållbara Lund på Facebook
Hållbara Lund på Instagram

Tillsammans skapar vi Hållbara Lund!

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/lundaeko