Lunds arbete för ekologisk hållbarhet

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. Miljötänk ska genomsyra vår verksamhet och din vardag.

I Lunds kommun tar vi de utmaningar som finns inom hållbar utveckling på allvar. Kommun, universitet, näringsliv, ideell sektor och medborgare har alla en viktig roll för att nå våra högt satta miljömål. Vägledande i kommunens miljöarbete är vår policy för hållbar utveckling tillsammans med LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020.

Åtta målområden

LundaEko II är uppbyggt av åtta målområden. Du kan läsa om alla våra mål, hur vi arbetar för att uppnå dem och hur måluppfyllelsen går i menyn till vänster (för mobiler – se menyknappen i vänster övre hörn).

Följ oss gärna på sociala medier:

Här uppdaterar vi nästan dagligen vårt hållbarhetsarbete, tipsar om hållbarhetsevent i Lund och uppmärksammar goda exempel från andra.

Hållbara Lund på Facebook
Hållbara Lund på Instagram

Tillsammans skapar vi Hållbara Lund!

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/lundaeko