Lunds arbete för ekologisk hållbarhet

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö och klimat. Miljötänk ska genomsyra vårt arbete och din vardag.

I Lunds kommun tar vi de utmaningar som finns inom hållbar utveckling på allvar. Kommun, universitet, näringsliv, ideell sektor och medborgare har alla en viktig roll för att nå våra högt satta mål. Vägledande i kommunens miljöarbete är vår policy för hållbar utveckling tillsammans med LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling 2014-2020. I menyn kan du läsa om våra mål i LundaEko och hur vi arbetar för att uppnå dem.

Påverka arbetet för miljön i Lund

Just nu tar vi fram ett nytt LundaEko som ska gälla fram till 2030. Alla som bor och verkar i Lunds kommun berörs av de områden som LundaEko sätter mål för. Vi vill gärna ha dina åsikter på programmet! Du kan lämna dina synpunkter via följande e-tjänst senast den 30 november:
Lämna dina synpunkter på LundaEko 

I filmen nedan berättar vi mer om LundaEko samt hur och var du kan lämna dina synpunkter på programmet:

Följ arbetet med hållbarhet på sociala medier

På Facebook och Instagram berättar vi om vårt dagliga arbete med hållbarhet, ger en massa tips och visar upp goda exempel från andra.

Hållbara Lund på Facebook
Hållbara Lund på Instagram

Tillsammans skapar vi Hållbara Lund!

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/lundaeko