Lantmäteri

Lund är en av de kommuner i Sverige som har en kommunal lantmäterimyndighet.

Det betyder att det i Lund är kommunen och inte det statliga lantmäteriet du ska vända dig till för att få en lantmäteriförrättning utförd, till exempel om du vill stycka av eller klyva en tomt, bilda en gemensamhetsanläggning, skapa servitut eller göra andra ändringar i fastighetsindelningen.

Relaterad information

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Lantmäteri

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Besökstider:08.3012.00 och 13.0015.00
Telefontid: 08.3012.00 och 13.0015.00
Postadress: Box 41, 221 00 LUND
E-post: lantmateri@lund.se
Telefon: Kristallens medborgarcenter: 046-359 75 00

Martina Olsson lantmäterichef
Telefon: 046-359 59 14

Kristin Håkansson, lantmätare
Telefon: 046-359 59 42

Marcus Sollvén, lantmätare
Telefon: 046-359 50 69

Viola Lindgren, lantmätare
Telefon: 046-359 62 34