Arkiv och ritningar

I stadsbyggnadskontorets digitala ritningsarkiv hittar du ritningar på de flesta hus i Lunds kommun, från slutet av 1800-talet fram till idag. Ju nyare husen är desto mer finns dokumenterat. Från tätorterna öster om Lund finns det få ritningar från tiden före 1974.

Du kan beställa ritningar genom att skicka e-post eller besöka Medborgarcenter som finns i kommunhuset Kristallen, Brotorget 1 i Lund.

Beställa via e-post

Skicka e-post till medborgarcenter@lund.se

Ange gatuadress för vilket hus det gäller. Du får oftast ritningarna inom två arbetsdagar och filformatet är .tif som kan öppnas på de allra flesta datorer. 

Besök oss

Medborgarcenter har öppet: måndag-torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-16.

Sommaröppet 27 juni - 12 augusti: alla dagar 8-16. 

Adress: Kristallen, Brotorget 1 

Typer av ritningar som finns i arkivet

  • Arkitektritningar
  • Konstruktionsritningar
  • Vatten- och avloppsritningar
  • Ventilationsritningar

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se