Individuell mätning och debitering (IMD)

Snart är det krav för vissa byggnader på individuell mätning och debitering (IMD) för värme i befintliga flerbostadshus. Syftet är att Sveriges byggnader ska ha bättre energiprestanda. IMD innebär att den värmeenergi som tillförs huset och kostnaden för detta ska fördelas mellan lägenheterna. Varje lägenhet betalar för sin egen förbrukning. Kravet gäller från 1 juli 2021 och begränsas till de energimässigt sämsta flerbostadshusen.

Vilka fastigheter berörs?

I Lunds kommun gäller lagen alla flerbostadshus som enligt energideklarationen har en energiprestanda som överstiger 200 kWh/m2 per år (uttryckt som primärenergital enligt BBR25). 

Är du osäker på om detta gäller er fastighet kan du börja med att beräkna byggnadens primärenergital enligt Boverkets Byggregler BBR25. 
Boverkets byggregler

Mer information om hur du räknar ut energiprestanda och möjliga energieffektiviseringsalternativ

Möjlighet till undantag

Det finns möjlighet till undantag om byggnadsägaren kan visa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i den enskilda byggnaden. Du kan också slippa installera IMD för värme om andra energieffektiviseringsåtgärder genomförs som medför lägre primärenergital än lagens gränsvärden 
Läs mer om IMD på Boverkets webbplats.

Vilket alternativ är aktuellt för er?

  1. Ni kommer att installera individuell mätning och debitering i byggnaden innan den 1 juli 2021.
  2. Ni kommer senast 1 juli 2021 att ha en plan för att energieffektivisera byggnaden/-erna så att ni hamnar under 200 kWh/m2 per år innan den 1 juli 2023.
  3. Ni kommer att genomföra ombyggnad som är klar senast den 1 juli 2026 och som medför att ni hamnar under 200 kWh/m2 per år. 
  4. Ni omfattas av något av undantagen och har underlag som motiverar och bevisar det.

Meddela kommunen redan nu 

Kommunen kommer att begära in underlag från fastighetsägare framöver. Men ni är välkomna att redan nu meddela
ert ställningstagande.

Skicka in beslut och motivering

Frågor om energieffektiviserande åtgärder?

Kommunen har gratis energi- och klimatrådgivning som kan vara ett stöd och bollplank inför era beslut om IMD.
Det finns en mängd olika energieffektiviseringsalternativ som i flera fall kan vara ett alternativ till IMD, men situationen är unik för varje fastighet. 

Energi och klimatrådgivarna kan berätta om lönsamma energieffektiviserande åtgärder som förbättrar byggnadens energiprestanda och i flera fall gör att utrustning för IMD av värme inte behöver installeras.

Mer om energi och klimatrådgivarna och möjlighet att boka samtal.

Frågor om lagen om IMD?

Vi berättar gärna mer om den nya IMD-lagen och vad den innebär för er. Mejla dina funderingar och vilket telefonnummer vi når dig på dagtid, till stadsbyggnadskontoret@lund.se