Fjärrvärme och gas

Gasnät och fjärrvärme i Lunds kommun.

Gasnät och fjärrvärmenät

I Lunds kommun är Kraftringen nätägare för fjärrvärme och gas. För mer information, se länk nedan till Kraftringens hemsida.

Gas

Precis som med el gäller för gas att du kan välja gasleverantör. Läs på Energimarknadsinspektionens hemsida för information. Se länk nedan.

Fjärrvärme - enkla tips vid eventuella problem

Kraftringen har instruktionsfilmer om hur man hanterar olika problem med fjärrvärmen, till exempel oljud i elementen eller vatten som inte blir varmt.

> Kraftringens instruktionsfilmer

Kontakt

Energi- och klimatrådgivning

Karin Lindholm och Anders Nylander
Telefon: 046-359 50 00 (medborgarcenter)
Telefon direkt Karin: 046-359 58 34
Telefon direkt Anders: 046-359 67 23
E-post: energirad@lund.se

Energicoach för företag

Anders Nylander
Telefon: 046-359 67 23
E-post: anders.nylander@lund.se